Certyfikowany kominiarz
w mieście Puławy

608 105 990

Wszystkim właścicielom i zarządcom budynków przypominamy o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Kominy: dymowe, spalinowe, a także wentylacyjne należy poddawać kontroli okresowej oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza (Mistrza Kominiarskiego). Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zagrożeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Pamiętaj! Twoje ubezpieczenie nie jest ważne (nie działa), nie otrzymasz odszkodowania, jeśli nie posiadasz dokumentu o przeprowadzonej kontroli kominiarskiej. Dokument taki należy przechowywać wraz z ubezpieczeniem domu, mieszkania czy firmy.

Mistrz Kominiarski podczas przeprowadzanej kontroli przewodów kominowych zwraca uwagę na rażące uchybienia czy zagrożenia dla życia lub mienia, które wyszczególnia w dokumentach lub zgłasza stosownym służbom.

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel - zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia - Mistrza kominiarskiego.

Systematyczne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych oraz sprawdzanie instalacji kominowej przez wykwalifikowanego kominiarza chroni przed powstaniem pożaru, zapalenia się sadzy (tzw. zapalenie się komina).

Przepisy przeciwpożarowe nakazują obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

W budynkach mieszkalnych należy przeprowadzać czyszczenia kominów w następujących odstępach czasowych:

  • przewody kominowe dymowe (na paliwo stałe) – 4 razy w roku (co 3 mc)
  • przewody kominowe spalinowe (na paliwo gazowe i płynne) – 2 razy w roku (co 6 mc),
  • przewody wentylacyjne - 1 raz w roku.

Zakład Kominiarski Kominiarz Puławy jest członkiem
Grupy Pogotowie Kominiarskie

Umów się na wizytę

Skorzystaj z naszych usług

Zachęcamy do skontaktowania się z nami jeśli potrzebujesz usług kominiarza.

Zadzwoń do nas